EEPW首页 > 商机频道 > 南通福萍自动化科技有限公司 > 最新产品 > 特价销售西门子变频器一级代理 6SE6420-2UC24-0CA1

公司信息

南通福萍自动化科技有限公司
所在省:江苏
所在市:南通
店铺地址:http://ec.eepw.com.cn/
mfmember/index/userid/33442

联系我们

南通福萍自动化科技有限公司
电话:13814704327
邮箱:351307583@qq.com
地址:江苏省南通市港闸区城港路116号兴亿达大夏6楼605室

最新产品

产品名称:【供应】特价销售西门子变频器一级代理 6SE6420-2UC24-0CA1
当前价格:0/台
最小起订:0
供货总量:100
发 货 期:天内发货
发布时间:2016-06-08

详细说明:

特价销售西门子变频器一级代理 6SE6420-2UC24-0CA1
江苏福萍自动化科技有限公司
           
郑峰先生:13814704327       热线电话:  0513-87118982
郑婷女士:15106294997       热线电话:  0513-87118702
传    真:0513-87111804转327
QQ: 351307583  需要请来电,我们会给最优惠价格

公司同时代理经销 施耐德, ABB, A-B, 西门子, 欧姆龙, 台达, 魏德米勒, 穆勒,
菲尼克斯, 三肯, 三菱, 常熟,德力西,富士,施克维纳尔等全系列产品

6SE6420-2UC11-2AA1
6SE6420-2UC12-5AA1
6SE6420-2UC13-7AA1
6SE6420-2UC15-5AA1
6SE6420-2UC17-5AA1
6SE6420-2UC21-1BA1
6SE6420-2UC21-5BA1
6SE6420-2UC22-2BA1
6SE6420-2UC23-0CA1
6SE6420-2UC24-0CA1
6SE6420-2UC25-5CA1
6SE6420-2UD13-7AA1
6SE6420-2UD15-5AA1
6SE6420-2UD17-5AA1
6SE6420-2UD21-1AA1
6SE6420-2UD21-5AA1
6SE6420-2UD22-2BA1
6SE6420-2UD23-0BA1
6SE6420-2UD24-0BA1
6SE6420-2UD25-5CA1
6SE6420-2UD27-5CA1
6SE6420-2UD31-1CA1
6SE6400-0BP00-0AA0
6SE6400-0AP00-0AA1
6SE6400-0AP00-0AB0
6SE6400-1PB00-0AA0
6SE6400-1DN00-0AA0
6SE6400-1CB00-0AA0
6GK1500-0FC10
6SE6400-1PC00-0AA0
6SE6400-0PA00-0AA0
6SE6400-0PM00-0AA0
6SE6400-0MD00-0AA0
6SE6400-3TC00-4AD2
6SE6400-3TC01-0BD3
6SE6400-3TC03-2CD3
6SE6420-2UC11-2AA1
6SE6420-2UC12-5AA1
6SE6420-2UC13-7AA1
6SE6420-2UC15-5AA1
6SE6420-2UC17-5AA1
6SE6420-2UC21-1BA1
6SE6420-2UC21-5BA1
6SE6420-2UC22-2BA1
6SE6420-2UC23-0CA1
6SE6420-2UC11-2AA1
6SE6420-2UC12-5AA1
6SE6420-2UC13-7AA1
6SE6420-2UC15-5AA1
6SE6420-2UC17-5AA1
6SE6420-2UC21-1BA1
6SE6420-2UC21-5BA1
6SE6420-2UC22-2BA1
6SE6420-2UC23-0CA1
6SE6420-2UC24-0CA1
6SE6420-2UC25-5CA1
6SE6420-2UD13-7AA1
6SE6420-2UD15-5AA1
6SE6420-2UD17-5AA1
6SE6420-2UD21-1AA1
6SE6420-2UD21-5AA1
6SE6420-2UD22-2BA1
6SE6420-2UD23-0BA1
6SE6420-2UD24-0BA1
6SE6420-2UD25-5CA1
6SE6420-2UD27-5CA1
6SE6420-2UD31-1CA1
6SE6420-2UC11-2AA1  6SE6400-3CC00-4AB3   6SE6400-3TC00-4AD3    6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FL01-0AB0  6SE6400-0PG00-0AA0
6SE6420-2UC12-5AA1         
6SE6420-2UC13-7AA1   6SE6400-3CC01-0AB3        
6SE6420-2UC15-5AA1         
6SE6420-2UC17-5AA1         
6SE6420-2UC21-1BA1   6SE6400-3CC02-6BB3   6SE6400-3TC01-0BD3    6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-2FL02-6BB0  6SE6400-0PG00-0BA0
6SE6420-2UC21-5BA1         
6SE6420-2UC22-2BA1         
6SE6420-2UC23-0CA1   6SE6400-3CC03-5CB3   6SE6400-3TC03-2CD3    6SE6400-2FS03-5CB0   6SE6400-0PG00-0CA0
6SE6420-2UC11-2AA1  6SE6400-3CC00-3AC3   6SE6400-3TC00-4AD3  6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0    6SE6400-0PG00-0AA0
6SE6420-2UC12-5AA1         
6SE6420-2UC13-7AA1   6SE6400-3CC00-5AC3        
6SE6420-2UC15-5AA1         
6SE6420-2UC17-5AA1         
6SE6420-2UC21-1BA1   6SE6400-3CC00-8BC3   6SE6400-3TC01-0BD3  6SE6400-2FA01-4BC0 6SE6400-2FB01-4BC0    6SE6400-0PG00-0BA0
6SE6420-2UC21-5BA1   6SE6400-3CC01-4BD3 (6SE6400-3CR01-4BD3)        
6SE6420-2UC22-2BA1         
6SE6420-2UC23-0CA1   6SE6400-3CC01-7CC3   6SE6400-3TC03-2CD3    6SE6400-2FS03-8CD0   6SE6400-0PG00-0CA0
6SE6420-2UC24-0CA1   6SE6400-3CC03-5CD3 (6SE6400-3CR03-5CD3)        
6SE6420-2UC25-5CA1         
6SE6420-2UD13-7AA1   6SE6400-3CC00-2AD3 (6SE6400-3CR00-2AD3)   6SE6400-3TC00-4AD2  6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0   6SE6400-3TD00-4AD0 6SE6400-0PG00-0AA0
6SE6420-2UD15-5AA1         
6SE6420-2UD17-5AA1   6SE6400-3CC00-4AD3 (6SE6400-3CR00-4AD3)        
6SE6420-2UD21-1AA1         
6SE6420-2UD21-5AA1   6SE6400-3CC00-6AD3 (6SE6400-3CR00-6AD3)        
6SE6420-2UD22-2BA1   6SE6400-3CC01-0BD3 (6SE6400-3CR01-0BD3)   6SE6400-3TC01-0BD3    6SE6400-2FS01-6BD0  6SE6400-3TD01-0BD0 6SE6400-0PG00-0BA0
6SE6420-2UD23-0BA1         
6SE6420-2UD24-0BA1   6SE6400-3CC01-4BD3 (6SE6400-3CR01-4BD3)        
6SE6420-2UD25-5CA1   6SE6400-3CC02-2CD3 (6SE6400-3CR02-2CD3)   6SE6400-3TC03-2CD3    6SE6400-2FS03-8CD0  6SE6400-3TD03-2CD0 6SE6400-0PG00-0CA0
6SE6420-2UD27-5CA1         
6SE6420-2UD31-1CA1  6SE6400-3CC03-5CD3 (6SE6400-3CR03-5CD3)        

欢迎咨询请留下您的联系方式: