EEPW首页 > 商机频道 > 南通福萍自动化科技有限公司 > 最新产品 > 特价销售西门子塑壳断路器一级代理 3VL160XN50 TM F/3P

公司信息

南通福萍自动化科技有限公司
所在省:江苏
所在市:南通
店铺地址:http://ec.eepw.com.cn/
mfmember/index/userid/33442

联系我们

南通福萍自动化科技有限公司
电话:13814704327
邮箱:351307583@qq.com
地址:江苏省南通市港闸区城港路116号兴亿达大夏6楼605室

最新产品

产品名称:【供应】特价销售西门子塑壳断路器一级代理 3VL160XN50 TM F/3P
当前价格:0/台
最小起订:0
供货总量:100
发 货 期:天内发货
发布时间:2016-06-08

详细说明:

特价销售西门子塑壳断路器一级代理 3VL160XN50 TM F/3P
江苏福萍自动化科技有限公司
           
郑峰先生:13814704327       热线电话:  0513-87118982
郑婷女士:15106294997       热线电话:  0513-87118702
传    真:0513-87111804转327
QQ: 351307583  需要请来电,我们会给最优惠价格

公司同时代理经销 施耐德, ABB, A-B, 西门子, 欧姆龙, 台达, 魏德米勒, 穆勒,
菲尼克斯, 三肯, 三菱, 常熟,德力西,富士,施克维纳尔等全系列产品
固定式,3P,N分断
3VL160XN16 TM F/3P
3VL160XN20 TM F/3P
3VL160XN25 TM F/3P
3VL160XN32 TM F/3P
3VL160XN40 TM F/3P
3VL160XN50 TM F/3P
3VL160XN63 TM F/3P
3VL160XN80 TM F/3P
3VL160XN100 TM F/3P
3VL160XN125 TM F/3P
3VL160XN160 TM F/3P
3VL160N50 TM F/3P
3VL160N63 TM F/3P
3VL160N80 TM F/3P
3VL160N100 TM F/3P
3VL160N125 TM F/3P
3VL160N160 TM F/3P
3VL250N200 TM F/3P
3VL250N250 TM F/3P
3VL400N200 TM F/3P
3VL400N250 TM F/3P
3VL400N315 TM F/3P
3VL400N400 TM F/3P
3VL630N315 TM F/3P
3VL630N400 TM F/3P
3VL630N500 TM F/3P
3VL630N630 TM F/3P
3VL160N63 ETU10 F/3P
3VL160N100 ETU10 F/3P
3VL160N160 ETU10 F/3P
3VL250N200 ETU10 F/3P
3VL250N250 ETU10 F/3P
3VL400N315 ETU10 F/3P
3VL400N400 ETU10 F/3P
3VL630N630 ETU10 F/3P
3VL800N800 ETU10 F/3P
3VL1250N1000 ETU10 F/3P
3VL1250N1250 ETU10 F/3P
3VL1600N1600 ETU10 F/3P
3VL160N63 ETU20 F/3P
3VL160N100 ETU20 F/3P
3VL160N160 ETU20 F/3P
3VL250N200 ETU20 F/3P
3VL250N250 ETU20 F/3P
3VL400N315 ETU20 F/3P
3VL400N400 ETU20 F/3P
3VL630N630 ETU20 F/3P
3VL800N800 ETU20 F/3P
3VL1250N1000 ETU20 F/3P
3VL1250N1250 ETU20 F/3P
3VL1600N1600 ETU20 F/3P
3VL160N63 ETU22 F/3P
3VL160N100 ETU22 F/3P
3VL160N160 ETU22 F/3P
3VL250N200 ETU22 F/3P
3VL250N250 ETU22 F/3P
3VL400N315 ETU22 F/3P
3VL400N400 ETU22 F/3P
3VL630N630 ETU22 F/3P
3VL800N800 ETU22 F/3P
3VL1250N1000 ETU22 F/3P
3VL1250N1250 ETU22 F/3P
3VL1600N1600 ETU22 F/3P
3VL160N63 ETU40 F/3P
3VL160N100 ETU40 F/3P
3VL160N160 ETU40 F/3P
3VL250N200 ETU40 F/3P
3VL250N250 ETU40 F/3P
3VL400N315 ETU40 F/3P
3VL400N400 ETU40 F/3P

 

公司同时代理经销穆勒全系列产品,施耐德全系列产品,ABB全系列产品,三菱全系列产品,魏德米勒全系列产品,菲尼克斯全系列产品,A-B全系列产品
西门子全系列产品,TCL全系列产品,台达全系列产品,威伦产品,富士变频器等
3VL630N630 ETU40 F/3P
3VL800N800 ETU40 F/3P
3VL1250N1000 ETU40 F/3P
3VL1250N1250 ETU40 F/3P
3VL1600N1600 ETU40 F/3P
3VL160N63 ETU42 F/3P
3VL160N100 ETU42 F/3P
3VL160N160 ETU42 F/3P
3VL250N200 ETU42 F/3P
3VL250N250 ETU42 F/3P
3VL400N315 ETU42 F/3P
3VL400N400 ETU42 F/3P
3VL630N630 ETU42 F/3P
3VL800N800 ETU42 F/3P
3VL1250N1000 ETU42 F/3P
3VL1250N1250 ETU42 F/3P
3VL1600N1600 ETU42 F/3P

固定式,3P,H分断
3VL160XH16 TM F/3P
3VL160XH20 TM F/3P
3VL160XH25 TM F/3P
3VL160XH32 TM F/3P
3VL160XH40 TM F/3P
3VL160XH50 TM F/3P
3VL160XH63 TM F/3P
3VL160XH80 TM F/3P
3VL160XH100 TM F/3P
3VL160XH125 TM F/3P
3VL160XH160 TM F/3P
3VL160H50 TM F/3P
3VL160H63 TM F/3P
3VL160H80 TM F/3P
3VL160H100 TM F/3P
3VL160H125 TM F/3P
3VL160H160 TM F/3P
3VL250H200 TM F/3P
3VL250H250 TM F/3P
3VL400H200 TM F/3P
3VL400H250 TM F/3P
3VL400H315 TM F/3P
3VL400H400 TM F/3P
3VL630H315 TM F/3P
3VL630H400 TM F/3P
3VL630H500 TM F/3P
3VL630H630 TM F/3P
3VL160H63 ETU10 F/3P
3VL160H100 ETU10 F/3P
3VL160H160 ETU10 F/3P
3VL250H200 ETU10 F/3P
3VL250H250 ETU10 F/3P
3VL400H315 ETU10 F/3P
3VL400H400 ETU10 F/3P
3VL630H630 ETU10 F/3P
3VL800H800 ETU10 F/3P
3VL1250H1000 ETU10 F/3P
3VL1250H1250 ETU10 F/3P

固定式,3P,H分断
3VL1600H1600 ETU10 F/3P
3VL160H63 ETU20 F/3P
3VL160H100 ETU20 F/3P
3VL160H160 ETU20 F/3P
3VL250H200 ETU20 F/3P
3VL250H250 ETU20 F/3P
3VL400H315 ETU20 F/3P
3VL400H400 ETU20 F/3P
3VL630H630 ETU20 F/3P
3VL800H800 ETU20 F/3P
3VL1250H1000 ETU20 F/3P
3VL1250H1250 ETU20 F/3P
3VL1600H1600 ETU20 F/3P
3VL160H63 ETU22 F/3P
3VL160H100 ETU22 F/3P
3VL160H160 ETU22 F/3P
3VL250H200 ETU22 F/3P
3VL250H250 ETU22 F/3P
3VL400H315 ETU22 F/3P
3VL400H400 ETU22 F/3P
3VL630H630 ETU22 F/3P
3VL800H800 ETU22 F/3P
3VL1250H1000 ETU22 F/3P
3VL1250H1250 ETU22 F/3P
3VL1600H1600 ETU22 F/3P
3VL160H63 ETU40 F/3P
3VL160H100 ETU40 F/3P
3VL160H160 ETU40 F/3P
3VL250H200 ETU40 F/3P
3VL250H250 ETU40 F/3P
3VL400H315 ETU40 F/3P
3VL400H400 ETU40 F/3P
3VL630H630 ETU40 F/3P
3VL800H800 ETU40 F/3P
3VL1250H1000 ETU40 F/3P
3VL1250H1250 ETU40 F/3P
3VL1600H1600 ETU40 F/3P
3VL160H63 ETU42 F/3P
3VL160H100 ETU42 F/3P
3VL160H160 ETU42 F/3P
3VL250H200 ETU42 F/3P
3VL250H250 ETU42 F/3P
3VL400H315 ETU42 F/3P
3VL400H400 ETU42 F/3P
3VL630H630 ETU42 F/3P
3VL800H800 ETU42 F/3P
3VL1250H1000 ETU42 F/3P
3VL1250H1250 ETU42 F/3P
3VL1600H1600 ETU42 F/3P
 
固定式,3P,L分断
3VL160L50 TM F/3P
3VL160L63 TM F/3P
3VL160L80 TM F/3P
3VL160L100 TM F/3P
3VL160L125 TM F/3P
3VL160L160 TM F/3P
3VL250L200 TM F/3P
3VL250L250 TM F/3P
3VL400L200 TM F/3P
3VL400L250 TM F/3P
3VL400L315 TM F/3P
3VL400L400 TM F/3P
3VL630L315 TM F/3P
3VL630L400 TM F/3P
3VL630L500 TM F/3P
3VL630L630 TM F/3P
3VL160L63 ETU10 F/3P
3VL160L100 ETU10 F/3P
3VL160L160 ETU10 F/3P
3VL250L200 ETU10 F/3P
3VL250L250 ETU10 F/3P
3VL400L315 ETU10 F/3P
3VL400L400 ETU10 F/3P
3VL630L630 ETU10 F/3P
3VL800L800 ETU10 F/3P
3VL1250L1000 ETU10 F/3P
3VL1250L1250 ETU10 F/3P
3VL1600L1600 ETU10 F/3P
3VL160L63 ETU20 F/3P
3VL160L100 ETU20 F/3P
3VL160L160 ETU20 F/3P
3VL250L200 ETU20 F/3P
3VL250L250 E

欢迎咨询请留下您的联系方式: