http://ec.eepw.com.cn/mfmember/index/userid/33955 返回首页 厂商首页 厂商登陆 注  册  
东莞振鑫电子有限公司
公司信息

东莞振鑫电子有限公司
电话:13826930940
邮箱:xuanlyr@163.com
地址:塘厦镇新头村工业区
等级:普通供应商

 公司新闻

 公司产品
产品名称:【供应】拨动开关SS-24D01www.82011159.com
当前价格:111/个
最小起订:
供货总量:11111
发 货 期:天内发货
发布时间:2018-06-13
详细说明:

拨动开关SS-24D01

ss-24d01拨动开关

技术指标:

使用功率
DC 50V 0.5A
接触电阻
30m ohm max
绝缘电阻
100M ohm at 500v DC
耐电压
AC 500Vfor 1min
动作力 As Per Individual Specification
动作寿命
10,000 cycles min
Specification:
Rated Voltage ,Current
DC 50V 0.5A
Contact Resistance
30m ohm max
Insulation Resistance
100M ohm at 500v DC
Withstand Voltage
AC 500Vfor 1min
Operating Force As Per Individual Specification
Switching Life
10,000 cycles min

本公司专业生产制造:各种电子开关插座、拨动开关,贴片拨动开关、微型拨动开关,滑动开关,横柄式/杠杆式拨动开关,震动开关,滚珠开关,拨动开关、自无锁开关、微动开关、船型开关、翘板开关、直键开关、推动开关、按键开关、按钮开关、叶片开关、限位开关、辅助开关、电位器、USB插座、DC插座、耳机插座系列;等产品。产品广泛应用于:电子、数码。科技、电子玩具、家庭电器、钟表、音响等企业。
 SS-12F65 SS-12F68 SS-12F76 SS-12F86 SS-12F91 SS-13D01 SS-13D13 SS-13F03 SS-13F06 SS-13F07 SS-13F24 SS-14D01 SS-16F03 SS-17F01 SS-22D03 SS-22D10 SS-22D23 SS-22F01 SS-22F05 SS-22F06 SS-22F07 SS-22F11 SS-22F12 SS-22F15 SS-22F17 SS-22F20 SS-22F22 SS-22F25 SS-22F32 SS-22F37 SS-22F43 SS-22F45 SS-22G08 SS-22J01 SS-22J03 SS-22J09 SS-22J10 SS-22J12 SS-22K22 SS-22K28 SS-22L24 SS-23D01 SS-23D03 SS-23D06 SS-23D14 SS-23E01 SS-23E03 SS-23E05 SS-23E06 SS-23E09 SS-23E26 SS-23F02 SS-23F07 SS-23F24 SS-23F33 SS-23F35 SS-23F54 SS-23H02 SS-23H03 SS-23H11 SS-23L02 SS-24D01 SS-24E01 SS-24E02 SS-24E04 SS-24F01 SS-24H01 SS-24H02 SS-24H03 SS-24H04 SS-25F02 SS-25F02 SS-26F01 SS-26F02 SS-29D01 SS-32F01 SS-32H01 SS-33F01 SS-42D02 SS-42D04 SS-42F01 SS-42H04 SS-42H07 SS-42H08 SS-42H28 SS-42H39 SS-43D01 SS-43D02 SS-43D03 SS-43D04 SS-43D13 SS-44D04 SS-47D01 SS-48D01 SS-49D01 SS-62F01 SS-62H01 SS-62H02 SS-62H04. SS-63D01 SS-63D03 SS-63D10 SS-64D01 SS-83D01 SS-84D02 SS-85D01 SS-12D01

震动开关 www.cxesw.com拨动开关 www.82011159.com EVA胶垫 www.87933368.com

 

欢迎咨询请留下您的联系方式:
标题
内容
验证码:*
 
东莞振鑫电子有限公司 ©2008电子产品世界普通供应商
技术支持:商机平台ec.eepw.com.cn